Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

71 3398651

infolinia: 700  - 1500

od poniedziałku do piątku

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Deklaracja dostępności strony
DOLNOSLASKIEBAZAREK.PL

 


Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DOLNOSLASKIEBAZAREK.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Serwis jest wyposażony w mechanizm ułatwijący przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności jest Kamil Piszczałka.

E-mail: dostepnosc.cyfrowa@dodr.pl

Telefon: 71 339 86 56

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczna na adres:

ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich